IT Konsulent
Allan Bertelsen
Tlf: 96 86 00 65
Mobil: 41 17 06 01
Houvej 13
9500 Hobro

Forside Udvikling Kursus Profil Kontakt

Få mere ud af Deres IT-investeringer

Har en virksomhed anskaffet et ERP-system, netværk med servere, printere og adgang til internettet samt en kontorpakke har viksomheden næsten dækket sit IT-behov. Men kun næsten. Skal virksomheden udnytte potentialet i sine anskaffelser, skal der en del tilretninger til. Det kan være tilretninger, der spænder fra det oplagte til det avancerede.

Følgende eksempler illustrerer dette forhold:

Der skal udarbejdes en række skabeloner til teksbehandlingsprogrammet, som sikrer fimaet et ensartet ansigt udadtil. Standardbreve skal prydes med firmaets logo, og når medarbejderne påbegynder et brev, skal de kunne vælge adresser fra ERP-systemet eller mail-serveren.

ERP-systemet giver naturligvis adgang til en række rapporter. Men ofte vil virksomheden via integration med regnearket kunne skabe stærke ledelsesværktøjer. Nøgletalssystemer og balance scorecard kan udvikles til virksomhedens individuelle behov.

Når virksomheden har anskaffet sig en server, vil der i denne server som regel indgå en gratis WEB-server, der kan anvendes til firmaets intranet. Her vil integrationen med ERP-systemer og ovennævnte ledelsesværktøjer kunne synliggøre firmaet mål og hvorledes de opfyldes.

Ved anskaffelse af Microsoft Access vil virksomheden have et værktøj til hurtig udvikling af databasebaserede programmer. Disse databaser kan anvendes af flere samtidige brugere. Det er blot ikke en enkelt sag at udvikle databaserne. I MS Access 2000 eller senere versioner af dette program indgår der endvidere en SQL-Server, der kan tale sammen med WEB-serveren. Dermed har virksomheden en platform for applikationsudvikling, der rækker langt ind i fremtiden.

Ved at tilpasse IT-systemerne til virksomhedens behov kan potentialet udnyttes til fulde. ABit tilbyder hjælp til den planlægning og implementering, der skal til for at Deres virksomhed, kan nå disse mål.
 

Den kan ikke flyve, men det ved den ikke!

Copyright © 2004 Allan Bertelsen